Wednesday, March 27, 2013Ketua Menteri berkata dalam program pelancaran "Yayasan Sabah with the Rakyat Roadshow" di Sandakan bahawa "Usaha-usaha pembangunan yang telah dijalankan oleh Yayasan Sabah adalah satu bukti jelas yang menyatakan agensi kerajaan ini bersama melangkah dengan Kerajaan negeri dalam memacu pembangunan kesejahteraan Sabah dan econominya".

Usaha-usaha tersebut termasuklah latihan kira-kira 15,00 belia di Pusat Kraftangan Keningau, yang telah memakan belanja sebanyak RM250 juta. Pusat ini telah ditubuhkan oleh Yayasan Sabah dengan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, dan bertujuan untuk menyediakan latihan kemahiran kepada belia.

Yayasan itu juga membelanjakan sehingga RM20 juta setahun untuk program bantuan kanak-kanak sekolah, Musa tambahnya.

Kolej Yayasan Sabah (KYS) ditubuhkan pada 1990, menyediakan pendidikan tertiari untuk membolehkan lebih ramai rakyat Sabah untuk melanjutkan pengajian tinggi tanpa perlu meninggalkan Sabah. Kolej dijangka dinaik taraf kepada status Universiti pada tahun ini.

Selaras dengan matlamat kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat Sabah, RM500 juta Sabah International Convention Centre (SICC), pembangunan yang diterajui oleh Yayasan Sabah, dijangka mewujudkan lebih daripada 10,000 pekerjaan.

Musa, yang juga Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, berkata yayasan itu akan terus menjalankan program-program dan aktiviti-aktiviti yang akan memberi manfaat kepada rakyat Sabah.

Menurut Pengarah Yayasan Sabah, Tan Sri Khalil Jamalul, yayasan itu, melalui Timur Utara di Pantai Zon, 44 rumah di bawah Skim Perumahan Rakyat (PPRT) telah dibina , 15 jambatan dan 28 paip graviti sebagai sebahagian daripada usaha untuk melibatkan secara langsung dalam kerja komuniti selain daripada program pendidikan teras.

Beliau berkata melalui Barat Zon Utara, Yayasan Sabah telah melaksanakan 667 program sosial dan ekonomi di kawasan luar bandar, yang akan memberi manfaat kepada 41, 619 orang.

"RoadShow" anjuran Yayasan Sabah bertujuan untuk menyediakan satu saluran kepada kakitangan Yayasan Sabah untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat tempatan.

Ia pertama kali dilancarkan di Kudat pada 23 Mac, diikuti oleh Ranau pada 27 Mac. "RoadShow" menuju ke Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Mac, dan kemudian ke Tawau (April 7) dan Keningau (April 13). Hentian terakhir program ini akan berada di Beaufort pada 14 April.

By : Bah Sabah Bah
Reactions:

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...